Keep up with our latest news and projects!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

De nachtplacegame in het Korenkwartier
een verschil van dag en nacht

All stories

Straten, buurten en complete steden kunnen drastisch veranderen afhankelijk van het moment van de dag. De donkere uren geven een intieme ambiance en faciliteren vaak het stedelijk nachtleven, maar zorgen soms ook voor een duistere sfeer op straat.

Zo’n verandering is zichtbaar in het Korenkwartier, een gebied in de binnenstad van Arnhem en van origine de meest populaire uitgaansplek van de stad. In recente jaren presteren het aanzien en imago van het gebied onvoldoende. The gemeente Arnhem heeft STIPO aangewezen als matchmaker om de belangen van inwoners, lokale ondernemers en andere betrokkenen samen te brengen. Met als doel het onthullen van de knelpunten, werd een placegame (naar Project of Public Places) georganiseerd om zo het gebruik en de functie overdag te onderzoeken. Echter, het Korenkwartier heeft twee gezichten en een analyse tijdens de nacht bleek noodzakelijk.  

CONTEXT

Met een groep van zo’n 14 belanghebbenden werd de zogeheten nachtplacegame georganiseerd op een zaterdagavond tussen 23.00 en 01.30 uur, de piekuren van het nachtleven. Lokale ondernemers, bewoners van de Varkensstraat, bewonersplatformen, de buurtpolitie, ambtenaren, de buurtconcierge en andere betrokken partijen onderzochten het gebied en analyseerden het karakter van de buurt. Ze werden uitgedaagd om na te denken over zowel korte- als lange termijn interventies. Het delen van een scala aan ideeën gaf de mogelijkheid tot het formuleren van gebiedsbrede kansen, ambities en obstakels.

Op de warme nazomeravond waarop de nachtplacegame werd georganiseerd, maakte het Korenkwartier een levendige indruk. In de avond verandert het publiek van een kalme en relatief oudere groep, naar een jong en vrij luidruchtig gezelschap dat op zoek is naar een feestje. Dit publiek heeft een ander doel en gebruikt de publieke ruimte op een andere manier. Hun gedrag en stroming door het gebied laten een verandering in de dynamiek zien.

De placegame heeft een aantal fysieke uitdagingen blootgelegd, zowel in de ‘hardware’ (het design), de ‘software’ (het gebruik) en de ‘orgware’ (de strategie) van het gebied. Uit eerdere analyse was al gebleken dat het gebied kampte met veel leegstand en blinde gevels. De impact hiervan was extra zichtbaar tijdens de avonduren. Donkere, onderbenutte straten en steegjes geven een onwelkome indruk. Het gebied is slecht verlicht vanwege beperkte straatverlichting en defecte gevelverlichting.

Containers worden al de avond voor afvalinzameling op straat gezet. In combinatie met fietsen die overal op straat staan maakt dit een chaotische indruk. Dit kan gemakkelijk opgelost worden met behulp van strengere regulering. De placegame leidde ook tot een directe interventie: één van de restaurants organiseerde een mosseldiner op straat met lange tafels die zorgden voor een intieme en uitnodigende uitstraling. Dit demonstreert de potentie van uitgebreidere programmering in de avonduren en hoe dit bij kan dragen aan een prettige nachtelijke sfeer.

De resultaten van de nachtplacegame zijn gebruikt door het placemanagement team, opgericht met als doel het ontwikkelen van een netwerk van belanghebbenden in het Korenkwartier en het creëren van algemene betrokkenheid bij het gebied als het gaat om besluitvorming. Het team ontmoet elkaar maandelijks in het ‘korencafé’ om urgente zaken te bespreken. Ze concentreren zich op het genereren van positieve verandering, niet alleen door het betrekken van de lokale gemeenschap, maar ook door het organiseren van momenten van inspiratie door anderen en door te investeren in gebiedsprogrammering als een geheel. Jeroen Laven (STIPO): ‘het sturen van een goede nachtelijke sfeer vereist goede portiers, politie, maar ook muziek en andere manieren van sociale controle’.

Hey, you!
We’re searching for new writers and stories about plazas and city centers.

Interested? Join The City At Eye Level and share your story!

Discover more

Secrets

Laven noemt enkele aspecten van de nachtplacegame die meer aandacht vergen in vergelijking met een gangbare placegame overdag. Gevoeligheid voor de dynamiek van het nachtleven is vereist: mensen zijn waarschijnlijk uitgelaten en onder de invloed van alcohol. Ook is het rond middernacht is begrijpelijk dat deelnemers moe zijn. ‘Houd de zaken kort. Follow-up discussies over de resultaten tijdens de dagen na de placegame zijn des te belangrijk.

Het organiseren van een nachtplacegame biedt een enerverende ervaring voor de deelnemers en heeft de potentie om betekenisvolle dynamica bloot te leggen in gebieden waar een groot gedeelte van het openbare leven zich afspeelt tijdens de avonduren.

RELATED
STORIES

All stories